Strona informacyjno-edukacyjna poświęcona ochronie prawnej karmienia piersią i nie tylko, prowadzona przez certyfikowaną promotorkę karmienia piersią (PKP), doktor nauk prawnych Annę Koronkiewicz-Wiórek, głównie w celu popularyzowania karmienia piersią, zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w tym obszarze, niemedycznego wsparcia w laktacji i działań na rzecz większej ochrony prawnej karmienia naturalnego.

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE dyrektora wykonawczego UNICEF i dyrektora generalnego WHO z okazji 40. rocznicy przyjęcia Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece (dalej: Kodeks WHO)

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE dyrektora wykonawczego UNICEF i dyrektora generalnego WHO z okazji 40. rocznicy przyjęcia Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece (dalej: Kodeks WHO)


Moi drodzy, kto jeszcze nie czytał, bardzo zachęcam do lektury zwięzłego i naprawdę wartościowego oświadczenia reprezentantów UNICEF i WHO z okazji wczorajszej, 40. rocznicy przyjęcia Kodeksu WHO. Link tutaj: https://www.unicef.org/press-releases/joint-statement-unicef-executive-director-henrietta-fore-and-who-director-general-dr (poniżej moje luźne tłumaczenie).

 

Dyrektorzy przypominają w nim, że:

W 1981 roku przedstawiciele ochrony zdrowia z całego świata zebrali się na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia (WHA), aby zająć się agresywnymi praktykami marketingowymi przemysłu żywności dla niemowląt i małych dzieci, który promował karmienie mlekiem modyfikowanym zamiast karmienia piersią i spowodował dramatyczny wzrost zachorowalności i śmiertelności niemowląt. Rezultatem był Kodeks WHO, który ma na celu powstrzymanie interesów komercyjnych przed obniżaniem wskaźników karmienia piersią i zagrażaniem zdrowiu oraz żywieniu najmłodszych mieszkańców świata.

W ciągu ostatnich czterech dekad wskaźniki wyłącznego karmienia piersią wzrosły o 50%. W rezultacie szacuje się, że 900 milionów niemowląt na całym świecie odniosło korzyści z wyłącznego karmienia piersią w okresie niemowlęcym.

Jednak agresywny marketing substytutów mleka kobiecego nadal zniechęca kobiety do karmienia piersią, zagrażając zdrowiu zarówno dzieci, jak i kobiet.

40. rocznica przyjęcia Kodeksu WHO jest okazją do zaznaczenia znaczącego postępu w ochronie i promowaniu karmienia piersią, ale także do przypomnienia o pracy, która jest jeszcze do wykonania w tym obszarze.

W większości krajów uchwalono przepisy wdrażające przynajmniej niektóre zapisy Kodeksu. Niestety tylko 25 krajów ma regulacje zasadniczo zgodne z Kodeksem.

Kodeks jest dziś tak samo aktualny, jak 40 lat temu. W zeszłym roku niektórzy sprzedawcy żywności dla niemowląt wykorzystali pandemię COVID-19 do promowania swoich produktów, wywołując bezpodstawne obawy, że karmienie piersią może przenosić COVID-19. Wskazówki WHO i UNICEF są jasne: matki podejrzewane o COVID-19 lub o których wiadomo, że chorują na COVID-19, powinny kontynuować karmienie piersią.

W 40. rocznicę Kodeksu UNICEF i WHO wzywają rządy, pracowników ochrony zdrowia i przemysł żywności dla niemowląt i małych dzieci do pełnego wdrożenia i przestrzegania zapisów Kodeksu:

  • RZĄDY muszą uchwalić i egzekwować ustawodawstwo zapobiegające zagrażaniu przez interesy komercyjne karmieniu piersią, optymalnemu karmieniu niemowląt i małych dzieci oraz zdrowiu dzieci i kobiet, w tym w czasie ciąży i karmienia piersią.
  • PRACOWNICY OCHRONY ZDROWIA muszą chronić, promować i wspierać karmienie piersią; nie mogą przyjmować pieniędzy od firm produkujących lub sprzedających żywność dla niemowląt i małych dzieci, w postaci stypendiów, nagród, grantów, czy sponsorowanych spotkań lub wydarzeń.
  • PRZEMYSŁ ŻYWNOŚCI DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI musi publicznie zobowiązać się do pełnego przestrzegania na całym świecie Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece wraz z następującymi po nim rezolucjami WHA.

Razem musimy potraktować 40. rocznicę przyjęcia Kodeksu WHO jako okazję do świętowania postępów poczynionych w promowaniu i wspieraniu karmienia piersią i wzywać do odważnej ochrony karmienia piersią jako najlepszego startu w życiu dla każdego dziecku.

THE END.

 

P.S. Ja się w pełni zgadzam z treścią tego oświadczenia i włączam w działania na rzecz promowania i ochrony karmienia piersią, w tym poprzez publikowanie wpisów i artykułów z tej tematyki, zwiększanie świadomości społeczeństwa polskiego w zakresie negatywnych skutków marketingu żywności dla niemowląt i małych dzieci, a także poprzez - na razie z doskoku i w pojedynkę – monitorowanie tego marketingu na rynku polskim i zgłaszanie podejrzeń naruszeń prawa w tym zakresie.

Wy też możecie dołączyć i samodzielnie dokonywać takich zgłoszeń – odsyłam do mojego wpisu https://prawoilaktacja.pl/2021/02/krotko-o-marketingu-zywnosci-dla-niemowlat-i-malych-dzieci-oraz-akcesoriow-do-karmienia-niemowlat.html i materiałów do pobrania (https://prawoilaktacja.pl/p/do-pobrania.html), gdzie zawarte są informacje, jak to zrobić.

  • Możecie również przyczyniać się do zwiększania świadomości społeczeństwa w tym obszarze, choćby poprzez UDOSTĘPNIANIE takich właśnie, informacyjnych postów, do czego dziś gorąco zachęcam:)

Pozdrawiam Was serdecznie!


Komentarze