Strona informacyjno-edukacyjna poświęcona ochronie prawnej karmienia piersią i nie tylko, prowadzona przez certyfikowaną promotorkę karmienia piersią (PKP), doktor nauk prawnych Annę Koronkiewicz-Wiórek, głównie w celu popularyzowania karmienia piersią, zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w tym obszarze, niemedycznego wsparcia w laktacji i działań na rzecz większej ochrony prawnej karmienia naturalnego.

Lifestyle

Szczęśliwy na zewnątrz, chroniony od wewnątrz”, czyli „cukrowy skandal” Nestle i nie tylko

„ Szczęśliwy na zewnątrz, chroniony od wewnątrz ”, czyli „cukrowy skandal” Nestle i nie tylko   Powyższy slogan ( Happy on the outside, protected from the inside ) Nestlé to kłamstwo, które zostało ujawnione w wyniku dochodzenia w sprawie cynicz…

Nowy raport dotyczący stanu wdrożenia Kodeksu WHO na świecie – znów bez update’u co do Polski…

Nowy raport dotyczący stanu wdrożenia Kodeksu WHO na świecie – znów bez update’u co do Polski… W maju br. opublikowany został nowy raport dotyczący stanu wdrożenia zapisów Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece w…

Wsparcie w karmieniu piersią

Wsparcie w karmieniu piersią Dziś bardzo osobiście. I bardzo spontanicznie, bo nie przygotowywałam tego wpisu, po prostu jego treść przyszła do mnie w czasie porannej kawy i musiałam rzucić wszystko, by ją zapisać (no dobra, kawy nie rzuciłam, bo …

SLAPPy, whistleblowerzy i … karmienie piersią

SLAPPy, whistleblowerzy i … karmienie piersią   „ Najwyższy czas uświadomić sobie potrzebę pełnej przejrzystości w obszarach mających wpływ na interesy publiczne, takich jak zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów. Chociaż zasada ta jest uznawana…

Wezwanie do zaprzestania przez organizacje zrzeszające pracowników ochrony zdrowia relacji sponsoringowych z producentami i dystrybutorami produktów zastępujących mleko kobiece - kilka uwag na tle listu otwartego w Lancet

Wezwanie do zaprzestania przez organizacje zrzeszające pracowników ochrony zdrowia relacji sponsoringowych z producentami i dystrybutorami produktów zastępujących mleko kobiece - kilka uwag na tle listu otwartego w Lancet W czasopiśmie Lancet ukaz…

Konflikt interesów, budowanie lojalności do marki już w ciąży…, czyli jak się w Polsce buduje kulturę karmienia piersią

Konflikt interesów, budowanie lojalności do marki już w ciąży…, czyli jak się w Polsce buduje kulturę karmienia piersią Ostatni człon tytułu ironiczny . Bo bynajmniej kultury karmienia piersią w ten sposób nie zbudujemy. Ale kulturę butelki już …

Podsumowanie roku 2023

Podsumowanie roku 2023 Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 😊 Rok 2023 z przyczyn osobistych, w tym zdrowotnych, był dla mnie bardzo trudnym rokiem.. Niemniej jednak udało mi się zrealizować lub rozpocząć kilka projektów ważnych dla ochrony, …

KIM JESTEM I CO ROBIĘ


Nazywam się Anna Koronkiewicz-Wiórek, jestem doktorem nauk prawnych i certyfikowaną promotorką karmienia piersią (w skrócie PKP), czyli osobą bez wykształcenia medycznego, entuzjastycznie nastawioną do karmienia naturalnego, przeszkoloną przez Centrum Nauki o Laktacji do profesjonalnego promowania karmienia piersią i niemedycznego wsparcia laktacyjnego. Więcej o mnie w zakładce O MNIE, a o tym kim jest PKP i jakie ma kompetencje w zakładce LAKTACJA.

Jeszcze zanim pojawiło się moje pierwsze dziecko zostałam członkinią wrocławskiej grupy wsparcia laktacyjnego „Droga Mleczna” (przynależność do tego typu grup gorąco polecam każdej mamie). Jestem mamą dwójki dzieci długo karmionych piersią(córeczkę karmię nadal). Macierzyństwo zweryfikowało moje plany życiowe i wybory, okazało się największym, ale też najpiękniejszym jak dotąd wyzwaniem, otwierając na wiele nowych możliwości i doświadczeń. Jednym z nich jest karmienie piersią, do którego gorąco zachęcam wszystkie mamy, ponieważ to nie tylko inwestycja w zdrowie nasze i naszych dzieci (a co za tym idzie – naszego społeczeństwa), wyraz troski o nasze środowisko, ale i wspaniała, moim zdaniem niepowtarzalna i po prostu niesamowita więź z dzieckiem.

Doświadczenia związane z pierwszym porodem i karmieniem piersią skłoniły mnie do zainteresowania się problematyką praw kobiet w ciąży i matek karmiących, a także prawnymi aspektami marketingu żywności dla niemowląt i małych dzieci oraz akcesoriów do karmienia niemowląt. Wkrótce zostałam wolontariuszką Fundacji Promocji Karmienia Piersią i redaktorką Kwartalnika Laktacyjnego, promując karmienie naturalne m.in. poprzez publikowanie artykułów związanych z powyższą tematyką i prowadzenie wykładów/szkoleń z tego zakresu.

Za szczególnie istotny dla ochrony prawnej karmienia piersią i odbudowania kultury karmienia piersią, a niestety bagatelizowany, uważam problem marketingu żywności dla niemowląt i małych dzieci oraz akcesoriów do karmienia niemowląt i na tym temacie chcę się zwłaszcza skupić, nie tylko wyjaśniając, dlaczego jest on ważny, ale i co możemy zrobić w tym obszarze jako osoby, którym zależy na dobru (zdrowiu) naszych dzieci. W związku z tym przystąpiłam także do International Baby Food Action Network (IBFAN), w ramach której dążę do pełnej implementacji przez RP Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece wraz z następującymi po nim rezolucjami (o IBFAN zob. w zakładce MARKETING MM).

Działam na rzecz przywrócenia kultury karmienia piersią w Polsce, a co się z tym wiąże informuję, edukuję i wspieram w karmieniu piersią, propagując to karmienie oraz dążąc do pełniejszej i skuteczniejszej ochrony prawnej karmienia naturalnego.

Jestem prezeską Stowarzyszenia Ochrony, Promocji i Wsparcia Karmienia Piersią (www.sopwkp.pl), w ramach którego zajmuję się zwłaszcza ochroną prawną karmienia piersią. Reprezentując Stowarzyszenie uczestniczę w pracach Koalicji na Rzecz Karmienia Piersią, w której przewodniczę pracom Komisji ds. prawnych aspektów karmienia piersią, jak również w pracach Zespołu przy MZ opracowującego strategię żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych.

KIM NIE JESTEM


Nie jestem laktoterrorystką. Na mojej stronie nie znajdziesz wpisów obraźliwych, szykanujących, czy oceniających wybory innych mam. Nie zmuszam nikogo do karmienia piersią i nie twierdzę, że każda mama powinna karmić naturalnie. KARMIENIE PIERSIĄ JEST PRAWEM MAMY (I PRAWEM DZIECKA) I NA TYM PRAWIE SIĘ SKUPIAM – głównie z prawnego punktu widzenia😊.

Rodzice mają prawo do jasnej i rzetelnej informacji o żywieniu niemowląt i małych dzieci, wolnej od wpływów komercyjnych, tak aby mogli podjąć świadomą decyzję w tej kwestii, co dotyczy zwłaszcza tego, czy karmić piersią, czy mlekiem modyfikowanym. Jako certyfikowana promotorka karmienia piersią i prawniczka w jednej osobie dążę do tego, aby prawo to było realizowane.

Nie udzielam porad prawnych, ani porad laktacyjnych.

DLA KOGO JEST TA STRONA


Na pewno dla każdej osoby zainteresowanej prawnymi aspektami karmienia piersią, w tym dla mam (również przyszłych) i dla osób je wspierających, jak np. promotorzy karmienia piersią, czy doradcy i konsultanci laktacyjni, ale również dla innych przedstawicieli służby zdrowia – zwłaszcza w zakresie dotyczącym prawnych aspektów marketingu mleka modyfikowanego na terenie placówek ochrony zdrowia, a także dla wszystkich osób, którym zależy na pełniejszej ochronie karmienia piersią (a dlaczego, o tym wkrótce).

CO ZNAJDZIESZ NA MOJEJ STRONIE


Poza tematyką prawniczą, przede wszystkim związaną z karmieniem piersią, znajdziesz na mojej stronie także m.in. prolaktacyjne wpisy niezwiązane z prawem, głównie dotyczące długiego karmienia piersią i karmienia piersią w przestrzeni publicznej, ponieważ zależy mi na normalizacji karmienia piersią w społeczeństwie. Karmienie piersią jest przecież normalnym i naturalnym sposobem karmienia niemowląt i małych dzieci (w końcu jesteśmy ssakami). I tak powinno być powszechnie pokazywane.
W zakładce o MNIE dowiesz się więcej o mnie, znajdziesz wykaz moich publikacji (związanych i niezwiązanych z karmieniem piersią, w tym publikacji naukowych) i kontakt do mnie.

W zakładce LITERATURA znajdziesz zebraną przeze mnie literaturę, w tym mojego autorstwa, dotyczącą karmienia piersią i jego prawnych aspektów oraz praw kobiet w ciąży, w czasie porodu i połogu (z linkami do konkretnych artykułów, jeśli takie są), tj. przede wszystkim:
– publikacje dotyczące prawnych aspektów marketingu żywności dla niemowląt i małych dzieci oraz akcesoriów do karmienia niemowląt,
– publikacje dotyczące praw kobiet w ciąży i karmiących piersią,
– publikacje dotyczące praw kobiet w czasie połogu i porodu.

W zakładce PRAWO znajdziesz zwłaszcza:
– omówienie regulacji prawnych służących ochronie karmienia piersią i środków prawnych w razie ich naruszenia (prawa związane z laktacją, w tym regulacja dotycząca marketingu mleka modyfikowanego, i środki prawne w razie ich naruszenia, czyli informacje o tym, co możesz zrobić i do kogo się zwrócić w razie konkretnego naruszenia oraz jakie są wymogi w tym zakresie);
– informacje o prawnych aspektach hospitalizacji matki karmiącej piersią lub dziecka karmionego piersią;
– omówienie praw kobiet w ciąży i środków prawnych w razie ich naruszenia;
– wykaz podstawowych aktów prawnych związanych z ochroną karmienia piersią i prawami kobiet w ciąży

W zakładce LAKTACJA znajdziesz zwłaszcza:
– informacje dotyczące promocji i wsparcia w karmieniu piersią, w tym dowiesz się, kim jest PKP (certyfikowany Promotor Karmienia Piersią) i w jaki sposób może Ci pomóc;
– wpisy dotyczące długiego karmienia piersią i karmienia piersią w przestrzeni publicznej;
– strony związane z laktacją, które polecam.

W zakładce MARKETING MM znajdziesz zwłaszcza:
– informacje o wpływie marketingu żywności dla niemowląt i małych dzieci oraz akcesoriów do karmienia niemowląt na karmienie piersią;
– informacje o prawnych aspektach marketingu tej żywności i akcesoriów;
– informacje o Międzynarodowym Kodeksie Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece i następujących po nim rezolucjach WHA (dalej: Kodeks WHO) i jego relacjach do prawa polskiego (i unijnego) w tym zakresie.
Jeżeli jesteś zainteresowana/y warsztatami, szkoleniami lub wykładami o tematyce prawno-laktacyjnej, bądź niemedycznym wsparciem laktacyjnym, zapraszam do kontaktu (szerzej w zakładce SZKOLENIA).
W zakładce DO POBRANIA znajdziesz infografiki i inne materiały do pobrania, dotyczące zwłaszcza prawnych aspektów karmienia piersią.
Pozdrawiam Cię serdecznie i zapraszam do lektury😊. Miłego dnia!!!

Anna – Wasz prawnik laktacyjny

p.s. Lepiej czuję się pisząc publikacje naukowe, więc wybacz mi, jeżeli coś napisałam zbyt zawile. Staram się, aby przekaz był jak najbardziej czytelny i zrozumiały, jednak wiąż jestem „tylko prawnikiem” (i do tego naukowcem)😊, a i sprawy informatyczno-graficzne są mi – jak na razie – obce, więc wybacz też niedociągnięcia w tym obszarze. Jestem jednak zdania, że treść jest ważniejsza nad formą i nad treścią czuwam.

Jeśli masz jakieś uwagi, czy pytania zapraszam do kontaktu e-mailowego (prawoilaktacja@gmail.com) albo poprzez fb.