Strona informacyjno-edukacyjna poświęcona ochronie prawnej karmienia piersią i nie tylko, prowadzona przez certyfikowaną promotorkę karmienia piersią (PKP), doktor nauk prawnych Annę Koronkiewicz-Wiórek, głównie w celu popularyzowania karmienia piersią, zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w tym obszarze, niemedycznego wsparcia w laktacji i działań na rzecz większej ochrony prawnej karmienia naturalnego.
Wyświetlanie postów z październik, 2022

O Kodeksie WHO dla pracowników ochrony zdrowia i o COI, czyli wykład dla PTKiDL

O Kodeksie WHO dla pracowników ochrony zdrowia i o COI, czyli wykład dla PTKiDL   Laktacyjnych zlotów (nie mylić z zalotami hahhah) c.d.:) Nie tylko piątek 30 września był dla mnie intensywny laktacyjnie (zob. tutaj ), ale również sobota 1 paździer…

Prawa związane z karmieniem piersią na I Szczycie Koalicji na Rzecz Karmienia Piersią

Prawa związane z karmieniem piersią na I Szczycie Koalicji na Rzecz Karmienia Piersią Wiem, wiem, już dawno obiecałam, że będą wpisy dotyczące praw związanych z laktacją, ale jak to bywa w życiu matki karmiącej i pracującej, pochłonęły mnie inne spr…