Strona informacyjno-edukacyjna poświęcona ochronie prawnej karmienia piersią i nie tylko, prowadzona przez certyfikowaną promotorkę karmienia piersią (PKP), doktor nauk prawnych Annę Koronkiewicz-Wiórek, głównie w celu popularyzowania karmienia piersią, zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w tym obszarze, niemedycznego wsparcia w laktacji i działań na rzecz większej ochrony prawnej karmienia naturalnego.

Czy Polska potrzebuje WBTi?


Czy Polska potrzebuje WBTi?

To były intensywne dwa tygodnie… Tak intensywne, że nie wiem, jak się „wabię”. Spokojnie, ten błogi (?) stan „nirwany” nie potrwa długo – każdy, kto ma małe dzieci, wie o co chodzi:0 (one skutecznie potrafią sprowadzić człeka na ziemię, ale i tak je kocham, a przynajmniej moje osobiste hahaha). Tak więc wracam do Was z ważnym, choć nieco opóźnionym newsem. Słuchajcie (a raczej czytajcie) uważnie, bo nie będę powtarzać:D.

W dniach 19 – 22 lipca br. miałam przyjemność uczestniczyć w międzynarodowym szkoleniu online dla państw europejskich, dotyczącym zastosowania narzędzi WBTi (World Breastfeeding Trends Initiative) na szczeblu krajowym w celu zwiększenia wskaźników karmienia piersią w danym kraju.

Szkolenie było prowadzone przez takie światowe autorytety w zakresie ochrony i promocji karmienia piersią oraz optymalnych praktyk żywieniowych niemowląt i małych dzieci, jak m.in. dr Adriano Cattaneo z Włoch, czy dr Arun Gupta z Indii – członków IBFAN, do której również należę [1].

O WBTi można poczytać tutaj: https://www.worldbreastfeedingtrends.org/ , a o samym szkoleniu tutaj: https://www.worldbreastfeedingtrends.org/article/wbti-online-training-course-for-european-countries .

Ja w tym miejscu poprzestanę na wskazaniu, że WBTi jest inicjatywą mającą na celu ocenę stanu polityk i programów dotyczących karmienia piersią oraz żywienia niemowląt i małych dzieci [2].

 

WBTi pomaga krajom ocenić stan i porównać postęp we wdrażaniu Globalnej Strategii Żywienia Niemowląt i Małych Dzieci [3]. Jej celem jest dostarczanie rządom niezbędnych/koniecznych informacji potrzebnych do wypełnienia dostrzeżonych w czasie oceny luk w polityce i programach, w celu zwiększenia wskaźników karmienia piersią, a także wykorzystanie narzędzi WBTi do pobudzenia działań na poziomie krajowym. Celem WBTi jest również prowadzenie globalnego repozytorium danych na temat polityk i programów dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci w poszczególnych krajach [2].

 

WBTi została zaakceptowana na całym świecie jako wiarygodne źródło informacji o politykach i programach żywienia niemowląt i małych dzieci oraz jest cytowana w światowych wytycznych i innych dokumentach, jak np. Wdrożenie Inicjatywy Szpitali Przyjaznych Dziecku z 2017 r. (WHO National Implementation of BFHI 2017) i wytycznych z 2017 r. grupy do spraw żywienia niemowląt w sytuacjach kryzysowych (IFE Core group’s Operational Guidance on Infant Feeding in Emergencies, 2017) [4].

 

Szkolenie było bardzo intensywne, z czasochłonnymi zadaniami domowymi, nad którymi siedziałam do późna w nocy, zastanawiając się jednocześnie, czy to w ogóle ma sens…. Czy znajdę ludzi chętnych do wspólnego działania, którego zwieńczeniem ma być opublikowanie raportu dotyczącego oceny 15 wskaźników odnoszących się do polityk i programów związanych z karmieniem piersią oraz do praktyk dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci? Są to następujące wskaźniki:

 1. Polityka krajowa, zarządzanie i finansowanie (National Policy, Governance and Funding)
 2. Inicjatywa Szpitala Przyjaznego Dziecku /Dziesięć kroków do udanego karmienia piersią (Baby Friendly Hospital Initiative /Ten Steps to Successful Breastfeeding) – dobrze byłoby pozyskać tutaj kogoś z KUPK, może jacyś chętniJ?
 3. Wdrożenie Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece (Implementation of the International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes) – wskaźnik zarezerwowany dla mnieJ
 4. Ochrona macierzyństwa (Maternity Protection) – wskaźnik zarezerwowany dla mnieJ
 5. Systemy opieki zdrowotnej i żywieniowej (wspierające karmienie piersią i praktyki żywieniowe niemowląt i małych dzieci) (Health and Nutrition Care Systems (in support of breastfeeding & IYCF);
 6. Poradnictwo dla kobiet w ciąży i matek karmiących piersią (Counselling services for the pregnant and breastfeeding mothers)
 7. Dokładne i bezstronne wsparcie informacyjne (Accurate and Unbiased Information Support)
 8. Karmienie niemowląt a HIV (Infant Feeding and HIV)
 9. Karmienie niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych (Infant and Young Child Feeding during Emergencies)
 10. Monitorowanie i ocena (Monitoring and Evaluation)
 11. Rozpoczęcie karmienia piersią w ciągu pierwszej godziny po urodzeniu (Timely Initiation of Breastfeeding within one hour of birth)
 12. Wyłączne karmienie piersią przez pierwsze sześć miesięcy (Exclusive Breastfeeding for the first six months)
 13. Średnia długość karmienia piersią (Median duration of Breastfeeding)
 14. Karmienie butelką (Bottle-Feeding)
 15. Karmienie uzupełniające – wprowadzenie pokarmów stałych, półstałych lub miękkich (Complementary Feeding-Introduction of solid, semi-solid or soft foods).

Zainteresowanych szczegółami odsyłam do dostępnego online WBTi Assesment Tool 2019 [4].

Gra jest w mojej opinii warta przysłowiowej świeczki, dlatego trzymajcie kciuki😊. A ja będę rozpuszczać wici (mam na oku kilku ekspertów, których warto byłoby pozyskać do projektu i zamierzam do nich napisać po powrocie z urlopu) i informować Was o dalszych losach tej inicjatywy.

Liczę się z tym, że cały projekt może pozostać w sferze (moich) marzeń, ponieważ po pierwsze, jest to dość czasochłonna i wymagająca praca, a do tego raczej za free (o ile sami nie pozyskamy środków), więc może być „mały” problem z pozyskaniem odpowiednich osób, chętnych do takiego przedsięwzięcia, tym bardziej, że muszą to być osoby deklarujące brak konfliktu interesów (zob. polityka etyki WBTi w Assessment Tool 2019, s. 8 [4]). Z drugiej strony, odpowiedni merytorycznie i liczebnie zespół, dobra organizacja i podział obowiązków oraz realne rozplanowanie w czasie zadań, może zdziałać cuda, a ja mam już pewne przemyślenia w tym zakresie po warsztatach, plus jestem w kontakcie z prowadzącymi warsztaty i mogę liczyć na ich wsparcie, także nie zniechęcam się😊.

Wierzę, że przeprowadzenie oceny wg wskaźników WBTi w Polsce stałoby się przyczynkiem ku większej i pełniejszej ochronie karmienia piersią, w rezultacie skutkując większymi wskaźnikami karmienia naturalnego w naszym kraju w przyszłości. Nie oszukujmy się, nie jest to działanie o skutku „natychmiastowym” (o ile w ogóle są takie działania). Tym jednak co pozytywnie wyróżnia WBTi wśród różnych podejmowanych dotychczas działań na rzecz karmienia piersią jest m.zd. to, że ocena WBTi jest wieloaspektowa, porusza wiele różnych istotnych dla karmienia piersią kwestii - zarówno aspekt wsparcia w karmieniu piersią, w tym realnej i niezbędnej pomocy laktacyjnej, jak i aspekt mnie szczególnie interesujący, czyli prawną ochronę karmienia piersią, w tym w obszarze marketingu sztucznych mieszanek.

Wiem wiem, powiecie, ale my to wszystko wiemy. Wiemy, że są luki w prawie, wiemy, że porady laktacyjne certyfikowanych doradców laktacyjnych nie są przez państwo refundowane, a lekarze i położne nie mają odpowiedniej wiedzy w zakresie laktacji, widzimy te wszystkie reklamy mleka modyfikowanego i od dawna mówimy o tym, że coś trzeba z tym wszystkim wreszcie zrobić.

A ja odpowiem tak: OK, to super (i zapraszam do pracy nad raportem wg narzędzi WBTi😊), ale czy ktoś ostatnio wystąpił z konkretnym planem, jak to wszystko optymalnie rozwiązać? Czy ktoś pokazał fakty, w tym konkretne luki i wskazał optymalne rozwiązania, z jednoczesnym uzasadnieniem tegoż w oparciu o konkretne źródła i pod egidą instytucji/organizacji międzynarodowych? Pewnie tak, nie wątpię, że było wiele pojedynczych inicjatyw zmierzających do poprawy stanu karmienia piersią w Polsce w jakimś konkretnym aspekcie (sama  brałam udział w tworzeniu raportu z badania zgodności marketingu produktów dla niemowląt i małych dzieci w Polsce z Kodeksem WHO [5] i liczyłam, że wnioski z niego doprowadzą do zaostrzenia przepisów polskich w tym zakresie, do czego jednak póki co nie doszło, ale nie uważam jeszcze tematu za zamkniętego, o czym wkrótceJ). Nie było jednak jeszcze oceny sytuacji w zakresie karmienia piersią w naszym kraju wg wskaźników WBTi, czyli oceny wieloaspektowej, dokonanej przez interdyscyplinarny zespół ekspertów, w oparciu o konkretne, sprawdzone już przez inne kraje i zyskujące na coraz większej popularności na świecie, metody i narzędzia.

W konkluzji odpowiem na pytanie tytułowe: tak, m.zd. Polska potrzebuje WBTi. A jakie jest Wasze zdanie? I kto chętny do zespołu? Ja z chęcią zajmę się opracowaniem wskaźników dotyczących wdrożenia Kodeksu WHO i ochrony macierzyństwa, pozostałe wskaźniki póki co wolne😊.

 

Pozdrawiam Was jak zwykle serdecznie!

Anna – Wasz laktacyjny prawnik

 

PS. To już ostatni wpis z okazji Światowego Tygodnia Karmienia Piersią – dziś wyjeżdżam, więc kolejnego wpisu możecie się spodziewać najwcześniej pod koniec sierpnia (mam dwa mega ważne i prawie gotowe, ale w ferworze pakowania nie zdążyłam ich wrzucić na bloga).

Jakby ktoś chciał dołączyć do wspomnianej przeze mnie wczoraj grupy na fb „Ochrona karmienia piersią”, to zapraszam (zaakceptuję Wasze prośby o dołączenie po powrocie z urlopu, ponieważ nie biorę ze sobą komputera). Pozdrawiam!

Źródła:

[1] O IBFAN piszę np. tutaj: https://prawoilaktacja.pl/p/ibfan.html

[2] https://www.worldbreastfeedingtrends.org/uploads/resources/document/s4-eurpoe-training-july-21.pdf

[3] Global Strategy for Infant and Young Child Feeding, WHO 2003, http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42590/9241562218.pdf;jsessionid=2E6102CD3ED4761C62BBAE08B58066C6?sequence=1

[4] https://www.worldbreastfeedingtrends.org/uploads/resources/document/wbti-tool-2019.pdf

[5] A. Wesołowska, A. Aleksandrowicz, B. Baranowska (red.), Raport z badania zgodności marketingu produktów dla niemowląt i małych dzieci w Polsce z Międzynarodowym Kodeksem Produktów Zastępujących Mleko Kobiece i kolejnymi rezolucjami WHA, Warszawa 2019, ISBN 978-83-7637-482-6, http://bankmleka.pl/

 

 

#WBTi

#WBW2021

#ProtectBreastfeeding

#worldbreastfeedingweek2021

#ProtectBreastfeedingaSharedResponsibility

#ŚwiatowyTydzieńKarmieniaPiersią2021

#ochronakarmieniapiersią

 

Komentarze