Strona informacyjno-edukacyjna poświęcona ochronie prawnej karmienia piersią i nie tylko, prowadzona przez certyfikowaną promotorkę karmienia piersią (PKP), doktor nauk prawnych Annę Koronkiewicz-Wiórek, głównie w celu popularyzowania karmienia piersią, zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w tym obszarze, niemedycznego wsparcia w laktacji i działań na rzecz większej ochrony prawnej karmienia naturalnego.

Nowy raport dotyczący stanu wdrożenia Kodeksu WHO na świecie – znów bez update’u co do Polski…

 

Nowy raport dotyczący stanu wdrożenia Kodeksu WHO na świecie

– znów bez update’u co do Polski…


W maju br. opublikowany został nowy raport dotyczący stanu wdrożenia zapisów Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece wraz z następującymi po nim rezolucjami WHA (Kodeks WHO) na świecie - Marketing of breast-milk substitutes: national implementation of the International Code, status report 2024, link: https://www.who.int/publications/i/item/9789240094482 .

Niestety, po raz kolejny, raport ten nie odzwierciedla rzetelnie stanu wdrożenia Kodeksu WHO w Polsce. Oprócz regulacji unijnej, w Polsce istnieją także dodatkowe regulacje prawne dotyczące marketingu preparatów do początkowego żywienia niemowląt i tzw. przedmiotów służących do karmienia niemowląt (butelki i smoczki do karmienia niemowląt). Również obszar monitoringu i egzekwowania naruszeń nie został prawidłowo ujęty w raporcie (nie jest tak, że w Polsce nie ma w tym zakresie żadnej regulacji).

Zwracałam na to uwagę podczas Światowego Kongresu w Genewie dotyczącego wdrażania Kodeksu WHO oraz w mailach do WHO dotyczących poprzedniego Raportu (Status Report 2022). Wysłałam także do WHO angielską wersję „Raportu z badania zgodności marketingu produktów dla niemowląt i małych dzieci w Polsce z Międzynarodowym Kodeksem Produktów Zastępujących Mleko Kobiece i kolejnymi rezolucjami WHA”, Warszawa 2019, gdzie piszę o polskiej regulacji prawnej wdrażającej Kodeks WHO. Niestety, po raz kolejny nie wzięto tego pod uwagę przy pisaniu Raportu o stanie wdrożenia Kodeksu WHO. Jako prawnik specjalizujący się m.in. w tym temacie oferuję w tym zakresie swoją pomoc przy redagowaniu kolejnej wersji Raportu, a osoby zainteresowane stanem wdrożenia Kodeksu WHO do prawa polskiego odsyłam do swoich publikacji poruszających ten temat, w tym do wspomnianego wyżej Raportu 2019 oraz do najnowszego raportu o stanie opieki laktacyjnej w Polsce za lata 2018-2022, który miałam przyjemność współtworzyć (szerzej: https://www.prawoilaktacja.pl/2023/12/ochrona-przed-wpywami-komercyjnymi-w.html).

Widzę również potrzebę napisania obszerniejszego artykułu odnoszącego się stricte do stanu wdrożenia Kodeksu WHO w Polsce, także oczekujcie😊. W tym miejscu zdradzę tylko, że pomimo ww. uwag jest on niezadowalający i można go podsumować jako wdrożenie zapisów Kodeksu WHO w niewielkim zakresie, czy – jak to ujęto w Status Report - wdrożenie jedynie niektórych postanowień Kodeksu WHO (some provisions of the Code included).

Pozdrawiam jak zwykle serdecznie!

Anna – Wasz prawnik laktacyjny

 

#KodeksWHO #WHOCode #IBFAN #prawoilaktacja #lawandlactation


Komentarze