Strona informacyjno-edukacyjna poświęcona ochronie prawnej karmienia piersią i nie tylko, prowadzona przez certyfikowaną promotorkę karmienia piersią (PKP), doktor nauk prawnych Annę Koronkiewicz-Wiórek, głównie w celu popularyzowania karmienia piersią, zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w tym obszarze, niemedycznego wsparcia w laktacji i działań na rzecz większej ochrony prawnej karmienia naturalnego.

Żywienie niemowląt i małych dzieci w czasie wojny i innych sytuacji kryzysowych. Polskie źródła (publikacje i webinary) dotyczące żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych (IYCF-E), czyli gdzie warto zajrzeć

Żywienie niemowląt i małych dzieci w czasie wojny i innych sytuacji kryzysowych.

Polskie źródła (publikacje i webinary) dotyczące żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych (IYCF-E), czyli gdzie warto zajrzeć

 

Dziś kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Dziękuję Bogu za to, że mogę żyć w wolnym kraju, że wojna mnie nie dotyczy, że znam ją tylko z telewizji, książek i lekcji historii. Że ten koszmar nie jest bezpośrednio moim koszmarem…

Ale czy zawsze tak będzie? Nikt tego nie wie. Żyjemy w trudnych czasach (a kiedy było łatwo, ktoś powie?), wojna jest tuż obok nas, codziennie z jej powodu cierpi wiele osób, w tym dzieci. Te ostatnie, zwłaszcza w okresie niemowlęcym, są najbardziej narażone na choroby i umieralność w czasie sytuacji kryzysowych, w tym wojen. Dotyczy to zwłaszcza niemowląt niekarmionych piersią, które dla swojego przetrwania potrzebują sztucznej mieszanki i odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych w celu jej bezpiecznego przygotowania i podania i które nie mają zapewnionej ochrony przed infekcjami i chorobami, jaką daje mleko matki.

Karmienie piersią dosłownie ratuje życie w sytuacjach kryzysowych. Warto o tym pamiętać, warto promować i wspierać karmienie piersią, warto edukować w tym zakresie, warto walczyć o to, aby karmienie piersią znalazło się w centrum zainteresowania rządzących, ustawodawcy, społeczeństwa, w tym pracowników ochrony zdrowia.

Warto także wiedzieć, jak pomagać w czasie sytuacji kryzysowych, aby nasza pomoc nie przyniosła więcej szkody niż pożytku. Aby nie szkodziła karmieniu piersią. Aby nie skutkowała zwiększeniem liczby niemowląt zależnych od sztucznych mieszanek. I tę wiedzę powinni mieć nie tylko pracownicy ochrony zdrowia, ale także wolontariusze organizacji pomocowych, darczyńcy i „zwykli” ludzie, bo każdy z nas może pomóc.

A jak to zrobić? Zapraszam do:

  • lektury moich wpisów na blogu dotyczących sytuacji kryzysowych (prawoilaktacja.pl zakładka: Sytuacje kryzysowe, zwłaszcza wpis o znaczeniu karmienia piersią i wpis o darowiznach w sytuacjach kryzysowych);
  • lektury pierwszej polskiej publikacji naukowej w zakresie żywienia dzieci w sytuacji kryzysowej, której – jako „prawnik laktacyjny” - mam przyjemność być współautorką, czyli artykułu pt. „Żywienie noworodków i niemowląt w sytuacjach kryzysowych – komentarz polskiej Grupy Ekspertów do wybranych Wytycznych operacyjnych dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych” (można go pobrać bezpłatnie tutaj: https://www.standardy.pl/artykuly/id/1874 ) - pisałam o niej na blogu tutaj: https://prawoilaktacja.pl/2022/08/komentarz-polskiej-grupy-ekspertow-do-wybranych-wytycznych-operacyjnych-dotyczacych-zywienia-niemowlat-i-malych-dzieci-w-sytuacjach-kryzysowych.html );
  • lektury broszur i obejrzenia nagrania webinarów na stronie FBMK, które powstały w ramach cyklu szkoleń online ekspertów polskich i zagranicznych dotyczących żywienia dzieci w kryzysie (https://bankmleka.pl/zywienie-dzieci-w-kryzysie-cykl-wykladow/), organizowanych przez FBMK w ramach projektu pt. „Wsparcie i promocja wyłącznego karmienia piersią oraz odpowiednich praktyk w zakresie karmienia niemowląt i małych dzieci ukraińskich i polskich matek w sytuacji kryzysowej w Polsce”, realizowanego przez FBMK na zlecenie UNICEF. Dostępne jest również tłumaczenie webinarów w języku angielskim, także można przekazywać je angielskojęzycznym znajomym😊.

Ponieważ większość dzieci jest w Polsce i w Europie karmiona sztucznie, a taki sposób żywienia niesie ze sobą wiele ryzyk zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych i w praktyce udzielana pomoc niestety często narusza standardy międzynarodowe, zwiększając ryzyko chorobowości i umieralności niemowląt oraz negatywnie wpływając na karmienie piersią, zachęcam szczególnie do obejrzenia nagrania webinaru „Wytyczne WHO w zakresie etycznej dystrybucji mleka modyfikowanego w sytuacjach kryzysowych, w którym miałam przyjemność uczestniczyć w charakterze prelegenta razem z Patti Rundall z Baby Milk Action. Webinar wraz z broszurą znajdziecie na stronie https://bankmleka.pl/2023/03/16/wytyczne-who-w-zakresie-etycznej-dystrybucji-mleka-modyfikowanego-w-sytuacjach-kryzysowych-30-marca-2023/ .

Wiedza, którą tam przekazujemy jest przydatna nie tylko dla pracowników ochrony zdrowia, ale także dla prawników i innych osób zaangażowanych w pomoc humanitarną lub zainteresowanych problematyką żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych.

Patti przedstawiła założenia Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece wraz z następującymi po nim rezolucjami WHA (Kodeks WHO), a ja zaprezentowałam międzynarodowe wytyczne w zakresie dystrybucji sztucznych mieszanek (OG-IFE), które powinny być znane i stosowane przez wszystkie podmioty udzielające pomocy humanitarnej. Dlaczego wytyczne międzynarodowe, a nie polskie i co na to prawo polskie, o tym również dowiecie się z nagrania webinaru😊.

Etyczna dystrybucja mieszanek mlekozastępczych ma bardzo duże znaczenie dla ochrony karmienia piersią, jak również dla ochrony życia i zdrowia wszystkich niemowląt w sytuacjach kryzysowych. Także warto znać jej zasady i się do nich stosować.

 

  • lektury pierwszej i jak dotychczas jedynej na rynku polskim monografii dotyczącej żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych (IYCF-E) – must have w dzisiejszych czasach dla każdego lekarza pierwszego kontaktu i wszystkich osób zaangażowanych w pomoc humanitarną.

Monografia stanowi przekrojowe opracowanie zagadnień związanych z żywieniem dzieci w sytuacjach kryzysowych w zgodzie z międzynarodowymi wytycznymi IYCF-E, z uwzględnieniem polskiego kontekstu społecznego, kulturowego i ekonomicznego. Więcej info w opisie książki tutaj: https://podyplomie.pl/products/10040

Jest i mój mały wkład – współautorstwo dwóch ważnych rozdziałów (rozdz. 2 „Uwarunkowania prawno-społeczne zasad żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych (IYCF-E)” i rozdz. 7 „Zasady żywienia mieszankami mlecznymi dzieci zdrowych w sytuacjach kryzysowych”).

Zachęcam do czytania, oglądania, komentowania i dzielenia się wiedzą!

Pozdrawiam!

Anna – Wasz prawnik laktacyjny

PS A na koniec dobra wiadomość – prace powołanego przez Ministra Zdrowia Zespołu do spraw przygotowania strategii dotyczącej żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych, w którym mam zaszczyt również uczestniczyć, zostały przedłużone!! Także trzymajcie kciuki, aby jak najszybciej udało nam się wypracować konkretne rozwiązania i zalecenia w tym obszarze😊.

Zdjęcia z Pixabay.

 

 

Komentarze