Strona informacyjno-edukacyjna poświęcona ochronie prawnej karmienia piersią i nie tylko, prowadzona przez certyfikowaną promotorkę karmienia piersią (PKP), doktor nauk prawnych Annę Koronkiewicz-Wiórek, głównie w celu popularyzowania karmienia piersią, zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w tym obszarze, niemedycznego wsparcia w laktacji i działań na rzecz większej ochrony prawnej karmienia naturalnego.

Trzy ważne infografiki dotyczące żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych (IYCF-E) WRESZCIE W JĘZYKU POLSKIM!!!

 

Trzy ważne infografiki dotyczące żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych (IYCF-E) WRESZCIE W JĘZYKU POLSKIM!!!


Miło mi poinformować, że IFE Core Group umieściła na stronie https://www.ennonline.net/ifecoregroupinfographicseries przetłumaczone przeze mnie na język polski 3 ważne infografiki dotyczące minimalizowania ryzyka sztucznego karmienia w sytuacjach kryzysowych. Praca nad tłumaczeniami nie była łatwa, pomimo mojej znajomości relewantnych wytycznych międzynarodowych, tym bardziej cieszę się, że udało mi się doprowadzić ją do końca😊.

Infografiki IFE Core Group są oparte na Wytycznych operacyjnych dotyczących IYCF-E (OG-IFE: https://www.ennonline.net/resources/operationalguidancev32017 ) i mają na celu pomoc we wdrażaniu konkretnych działań i zaleceń zawartych w Wytycznych. Przetłumaczone przeze mnie infografiki to:


       ZAPOBIEGANIE I ZARZĄDZANIE NIEWŁAŚCIWYMI DAROWIZNAMI PRODUKTÓW ZASTĘPUJĄCYCH MLEKO KOBIECE I INNYCH ZABRONIONYCH PRODUKTÓW (Przewodnik dla personelu udzielającego pomocy w sytuacjach kryzysowych, darczyńców i rządów)


 

O CZYM JEST INFOGRAFIKA?

Ta infografika pomaga we wdrożeniu działania 6 OG-IFE – zminimalizowanie ryzyka sztucznego karmienia. Zawiera przewodnik dotyczący zapobiegania i zarządzania niewłaściwymi darowiznami BMS* i innych zabronionych produktów dla personelu udzielającego pomocy w sytuacjach kryzysowych, darczyńców i rządów. Zawiera kluczowe informacje na temat ryzyka związanego z niewłaściwymi darowiznami oraz kluczowych działań mających na celu zapobieganie, wykrywanie i zarządzanie tymi darowiznami.

 


PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE INTERWENCJAMI W ZAKRESIE SZTUCZNEGO KARMIENIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
(Przewodnik dla decydentów i programistów pracujących w obszarze gotowości i reagowania na sytuacje kryzysowe)


 

O CZYM JEST INFOGRAFIKA?

Ta infografika pomaga we wdrożeniu działania 6 OG-IFE – zminimalizowanie ryzyka sztucznego karmienia. Zawiera przewodnik dotyczący planowania i zarządzania interwencjami w zakresie sztucznego karmienia w sytuacjach kryzysowych dla decydentów i programistów pracujących w zakresie gotowości i reagowania na sytuacje kryzysowe. Zawiera wskazówki dotyczące oceny zapotrzebowania na sztuczne karmienie, projektowania i planowania programu zarządzania sztucznym karmieniem, zabezpieczania wymaganych dostaw i usług oraz wdrażania wsparcia w zakresie sztucznego karmienia.


WSPIERANIE NIEMOWLĄT ZALEŻNYCH OD SZTUCZNEGO KARMIENIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
(Wytyczne dla  pracowników pierwszej linii, w tym personelu zajmującego się zdrowiem, żywieniem i ochroną dzieci)


 

O CZYM JEST INFOGRAFIKA?

Ta infografika pomaga we wdrożeniu działania 6 OG-IFE – zminimalizowanie ryzyka sztucznego karmienia. Zawiera ona wskazówki dla pracowników pierwszej linii (w tym personelu zajmującego się zdrowiem, żywieniem i ochroną dzieci), dotyczące wspierania niemowląt zależnych od sztucznego karmienia w sytuacjach kryzysowych. Wskazówki te dotyczą następujących tematów: sprawdzanie, czy niemowlęta kwalifikują się do wsparcia BMS; ustalenie, czy BMS mogą być higienicznie używane w domu; dyskretne dostarczanie BMS; doradztwo pokazujące, jak karmić niemowlęta tak bezpiecznie, jak to możliwe; ciągłe wsparcie i procedury kontrolne.

 

[*BMS – produkty zastępujące mleko kobiece]

Temat bardzo ważny, niestety w praktyce zazwyczaj bagatelizowany nie tylko w stanie gotowości na sytuacje kryzysowe (plany gotowości), ale i w czasie sytuacji kryzysowych. Tymczasem odpowiednie przygotowanie na sytuację kryzysową oraz zgodne z wytycznymi międzynarodowymi udzielanie pomocy niemowlętom i małym dzieciom oraz ich opiekunom w czasie sytuacji kryzysowych ma kluczowe znaczenie dla przeżycia i zdrowia najmłodszych dzieci. Zgodne ze standardami międzynarodowymi zaopiekowanie się dziećmi zależnymi od sztucznych mieszanek chroni wszystkie dzieci, w tym karmione piersią.

Dziękuję IFE Core Group za obdarzenie mnie zaufaniem i za odpowiedź na nurtujące pytania, a mojemu szanownego małżonkowi za wsparcie i pomoc w tłumaczeniach😊. Korzystajcie (oby tylko w teorii, a nie w praktyce…)!

Pozdrawiam!

Anna – Wasz prawnik laktacyjny

PS Zainteresowanych tematem żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych odsyłam do zakładki SYTUACJE KRYZYSOWE na moim blogu:).

Komentarze