Strona informacyjno-edukacyjna poświęcona ochronie prawnej karmienia piersią i nie tylko, prowadzona przez certyfikowaną promotorkę karmienia piersią (PKP), doktor nauk prawnych Annę Koronkiewicz-Wiórek, głównie w celu popularyzowania karmienia piersią, zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w tym obszarze, niemedycznego wsparcia w laktacji i działań na rzecz większej ochrony prawnej karmienia naturalnego.

Komentarz polskiej Grupy Ekspertów do wybranych Wytycznych operacyjnych dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych

 

 

Komentarz polskiej Grupy Ekspertów do wybranych Wytycznych operacyjnych dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych

 

Bardzo zachęcam do lektury artykułu, którego jako prawnik mam zaszczyt być współautorką – „Żywienie noworodków i niemowląt w sytuacjach kryzysowych – komentarz polskiej Grupy Ekspertów do wybranych Wytycznych operacyjnych dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych”.

Artykuł można pobrać za darmo tutaj: https://www.standardy.pl/artykuly/id/1874

Temat bardzo ważny i aktualny w związku z wojną w Ukrainie i sytuacją uchodźczą w Polsce.

Niestety ograniczenia stronicowe nie pozwoliły nam na szersze przedstawienie tematu – artykuł jest właściwie takim wprowadzeniem do tej problematyki, zapoznaniem z nią polskiego czytelnika, postawieniem stopy w tym temacie.

Dziękuję Pani Prof. Aleksandrze Wesołowskiej za obdarzenie mnie zaufaniem i zaproszenie do zespołu.

*

Jednocześnie wyrażam ubolewanie, że w numerze czasopisma, w którym opublikowano nasz artykuł (i do tego przed samym artykułem) znalazła się reklama podmiotu łamiącego Kodeks WHO. Zapewniam, że nie wiedziałam o tej reklamie. Jako członek IBFAN nie chcę być kojarzona z producentami i dystrybutorami żywności dla niemowląt i małych dzieci oraz produktów pokrewnych, a zwłaszcza z podmiotami łamiącymi Kodeks WHO. Deklaruję brak konfliktu interesów (zapewniam, że podmiot ten nie miał żadnego wpływu na pisaną przeze mnie część artykułu, a artykuł został napisany bezpłatnie).

Zgadzam się, że laktatory mogą być potrzebne, a w niektórych przypadkach są wręcz koniecznością i nie oceniam produktów jako takich. Czym innym jest natomiast marketing tych (i innych) produktów (to on kreuje potrzebę, a jak wiemy, nie każda matka potrzebuje laktatora i nierzadko laktator może "namieszać" w laktacji) i właśnie z tym marketingiem nie chcę być kojarzona, a zwłaszcza z firmami, które łamią Kodeks WHO. Takie mam standardy jako członek IBFAN, stąd moje oświadczenie. Myślę, że to jest w ogóle ciekawy, delikatny, trudny i nawet trochę kontrowersyjny i chyba niezbadany w Polsce temat - napiszę o tym wkrótce szerzej 😊 .

 

Pozdrawiam Was serdecznie!

 

Anna – Wasz prawnik laktacyjny

Komentarze