Strona informacyjno-edukacyjna poświęcona ochronie prawnej karmienia piersią i nie tylko, prowadzona przez certyfikowaną promotorkę karmienia piersią (PKP), doktor nauk prawnych Annę Koronkiewicz-Wiórek, głównie w celu popularyzowania karmienia piersią, zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w tym obszarze, niemedycznego wsparcia w laktacji i działań na rzecz większej ochrony prawnej karmienia naturalnego.

Stanowisko UNICEF i in. organizacji z dnia 8.3.2022 r. w sprawie ochrony żywienia matki i dziecka w związku z konfliktem w Ukrainie i kryzysem uchodźczym

Stanowisko UNICEF i in. organizacji z dnia 8.3.2022 r. w sprawie ochrony żywienia matki i dziecka w związku z konfliktem w Ukrainie i kryzysem uchodźczym

 

 

 PODAWAJCIE DALEJ!

Zachęcam wszystkich, a zwłaszcza osoby zaangażowane w pomoc Ukrainie, do przeczytania wspólnego oświadczenia UNICEF, Global Nutrition Cluster i IFE Core Group z dnia 8.3.2022 r. w sprawie ochrony żywienia matki i dziecka w związku z konfliktem w Ukrainie i kryzysem uchodźczym (Joint Statement Protecting Maternal and Child Nutrition in the Ukraine Conflict and Refugee Crisis, Version 1: 8 March 2022). Do pobrania tutaj.

Oświadczenie to zostało wydane, aby pomóc w zapewnieniu natychmiastowych, skoordynowanych i wielosektorowych działań dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci.

Jest to bardzo ważny dokument, w którym wskazano, co powinny uwzględniać interwencje wspierające matki, opiekunów i ich dzieci.

Stanowisko to w szczególności:

- uwypukla znaczenie karmienia piersią w czasie sytuacji kryzysowych i podkreśla potrzebę wspierania matek w rozpoczynaniu i kontynuowaniu karmienia piersią oraz w przechodzeniu z karmienia mieszanego na karmienie piersią;

 

Warto w tym miejscu za UNICEF przypomnieć, że stres spowodowany wojną może co prawda przejściowo zakłócić przepływ mleka u niektórych kobiet, ale nie prowadzi to zasadniczo do zahamowania jego wytwarzania, pod warunkiem, że matki i niemowlęta przebywają razem i dziecko jest często przystawiane do piersi.

 

- wskazuje, w jaki sposób należy chronić i wspierać potrzeby żywieniowe dzieci niekarmionych piersią, w tym zwłaszcza niemowląt, które są najbardziej narażone na choroby i śmierć w czasie wojny, m.in. z powodu braku odpowiednich warunków do higienicznego przygotowania mleka modyfikowanego;

- porusza niezmiernie istotną kwestię, jaką są niewłaściwe/niekontrolowane darowizny mleka modyfikowanego, komercyjnej żywności uzupełniającej oraz sprzętu do karmienia (takiego jak butelki do karmienia i smoczki do nich oraz laktatory), wzywając do ich zaniechania;

 

Potrzebne dostawy tych produktów powinny być kupowane i dostarczane jako część stałego pakietu skoordynowanej opieki stosownie do oszacowanych potrzeb oraz powinny być zgodne z Międzynarodowym Kodeksem Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece wraz z następującymi po nim rezolucjami WHA.

 

Więcej na ten temat wkrótce.

Pozdrawiam serdecznie!

Anna – Wasz prawnik laktacyjny

 

Komentarze