Strona informacyjno-edukacyjna poświęcona ochronie prawnej karmienia piersią i nie tylko, prowadzona przez certyfikowaną promotorkę karmienia piersią (PKP), doktor nauk prawnych Annę Koronkiewicz-Wiórek, głównie w celu popularyzowania karmienia piersią, zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w tym obszarze, niemedycznego wsparcia w laktacji i działań na rzecz większej ochrony prawnej karmienia naturalnego.

Warsztaty, konferencje, etc.

1. Warsztaty, szkolenia, wykłady, webinary, udział w panelach dyskusyjnych związanych z  tematyką karmienia piersią i jego prawnych aspektów, żywienia niemowląt i małych dzieci oraz praw kobiet w ciąży

 • Między prawem a etyką - ochrona karmienia piersią przez personel medyczny, webinar będący częścią „Laktacyjnych wykładów i webinarów dla studentów” organizowanych przez Stowarzyszenie Małyssak w ramach projektu „Karmienie mlekiem mamy prawem mamy i dziecka”, 16.05.2023 r.

 • Organizacja i prowadzenie wydarzenia w ramach Międzynarodowego Tygodnia Godnego Porodu 2023 (prezentacja FRL „O wadze pierwszego kontaktu” wraz z dyskusją), Wrocław, 15.05.2023 r.

 • Wytyczne WHO w zakresie etycznej dystrybucji mleka modyfikowanego w sytuacjach kryzysowych, webinar w ramach cyklu szkoleń online, organizowanych przez FBMK w ramach projektu pt. „Wsparcie i promocja wyłącznego karmienia piersią oraz odpowiednich praktyk w zakresie karmienia niemowląt i małych dzieci ukraińskich i polskich matek w sytuacji kryzysowej w Polsce”, realizowanego przez FBMK na zlecenie UNICEF, https://bankmleka.pl/2023/03/16/wytyczne-who-w-zakresie-etycznej-dystrybucji-mleka-modyfikowanego-w-sytuacjach-kryzysowych-30-marca-2023/

 • Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece – jak go czytać? Znaczenie Kodeksu WHO dla pracowników ochrony zdrowia, prezentacja na konferencji PTKiDL, Warszawa 1.10.2022

 • Prawa związane z karmieniem piersią, prezentacja na I Szczycie Koalicji na Rzecz Karmienia Piersią, Warszawa, 30.09.22, https://prawoilaktacja.pl/index.php/2022/10/04/prawa-zwiazane-z-karmieniem-piersia-na-i-szczycie-koalicji-na-rzecz-karmienia-piersia/

 • Warsztaty online (live) pt. „Marketing mleka modyfikowanego – czyli jak się nam robi mieszankę z mózgu i jak z tym walczyć?”, Grono Wróżki Cycuszki, 24.11.2020 r.

 • Udział w panelu dyskusyjnym pt. „Czy potrzebujemy pełnej implementacji „Kodeksu…”, żeby chronić karmienie piersią w Polsce?” podczas konferencji pt. „Analiza marketingu żywności dla niemowląt w trosce o ochronę karmienia piersią w Polsce – wyniki pierwszego w Polsce badania z wykorzystaniem narzędzia NETCODE” , Warszawa, 15.11.2019 r., nagranie z konferencji dostępne na https://www.youtube.com/

 • Wystąpienie w panelu dyskusyjnym pt. „Mleko modyfikowane wrogiem karmienia piersią” (współpomysłodawczyni i panelistka), organizowanym w ramach Tygodnia Promocji Karmienia Piersią i Miesiąca Rodziny, Wrocław 3.06.2017 r.

 • Reklama mleka modyfikowanego w świetle prawa polskiego” (prezentacja w power point), wykład podczas Konferencji Szkoleniowej dla wolontariuszy Fundacji Promocji Karmienia Piersią i liderek Mlekoteki, Warszawa, 22.10.2016 r.

 • Prawa mamy karmiącej”, wystąpienie w ramach Mlekoteki, Wrocław, 3.06.2016 r.

 • Środki prawne w razie naruszenia praw w czasie porodu” (prezentacja w power point), wystąpienie w ramach Tygodnia Godnego Porodu, Wrocław, marzec 2016 r.

2. Pozostałe referaty, wygłoszone na konferencjach i seminariach naukowych:

 • Loss of holiday enjoyment in Polish Law, 5th IFTTA Europe Workshop 2012, Rostock (Germany), 20. 04. 2012 (referat i prezentacja power point)

 • Ochrona interesów niemajątkowych konsumenta usług turystycznych w reżimie kontraktowym”, referat (prezentacja) na I Spotkaniu Studyjnym „Nowe trendy we wspólnotowym prawie konsumenckim” w ramach projektu „Potencjał naukowo – dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta”, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 16. 01. 2010 r.

 • Zmarnowany urlop w praktyce – kilka uwag na tle orzecznictwa sądów wrocławskich”, referat na konferencji naukowej „Umowy w gospodarce turystycznej” w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, 26. 05. 2009 r.

 • Zawody prawnicze dzisiaj i w przyszłości (wizualizacja zawodu). Zawód sędzia”, referat (prezentacja) podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 23. 09. 2008 r.