Strona informacyjno-edukacyjna poświęcona ochronie prawnej karmienia piersią i nie tylko, prowadzona przez certyfikowaną promotorkę karmienia piersią (PKP), doktor nauk prawnych Annę Koronkiewicz-Wiórek, głównie w celu popularyzowania karmienia piersią, zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w tym obszarze, niemedycznego wsparcia w laktacji i działań na rzecz większej ochrony prawnej karmienia naturalnego.

O autorce

dr n.prawn. Anna Koronkiewicz-Wiórek, adwokat, certyfikowana promotorka karmienia piersią (w skrócie PKP):

Jestem absolwentką stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2006) oraz stacjonarnych studiów doktoranckich na tym Wydziale, w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Instytutu Prawa Cywilnego, zakończonych obroną pracy doktorskiej pt. „Odpowiedzialność cywilna organizatora turystyki wobec klienta z tytułu utraconej korzyści z podróży” (2015). Ukończyłam również aplikację sądową etatową w okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu, zdając egzamin sędziowski (2009) i zostałam wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu jako adwokat niewykonujący zawodu (2010). Ukończyłam także Szkołę Prawa Amerykańskiego we Wrocławiu, prowadzoną przez kadrę z Chicago – Kent College of Law (2009) i Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki na  Uniwersytecie Wrocławskim (2022). Jestem członkinią IFTTA (International Forum of Travel and Tourism Advocates) i autorką publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, handlowego i turystycznego oraz autorką i współautorką podręczników dla studentów (zob. wykaz publikacji). Mam również doświadczenie dydaktyczne zdobyte podczas studiów doktoranckich, w ramach których prowadziłam zajęcia z zakresu prawa handlowego, podstaw prawa cywilnego i prawa pracy.

 

W czasie pierwszej ciąży dołączyłam do powstającej właśnie wrocławskiej grupy wsparcia laktacyjnego „Droga Mleczna” (od 2015), a doświadczenia związane z pierwszym porodem i karmieniem piersią skłoniły mnie do zainteresowania się problematyką praw kobiet w ciąży i matek karmiących, a także prawnymi aspektami marketingu żywności dla niemowląt i małych dzieci oraz akcesoriów do karmienia niemowląt. Wkrótce zostałam wolontariuszką Fundacji Promocji Karmienia Piersią (2016-2021) i redaktorką Kwartalnika Laktacyjnego ( 2017-2021), promując karmienie naturalne m.in. poprzez publikowanie artykułów związanych z powyższą tematyką i prowadzenie wykładów/szkoleń z tego zakresu (zob. wykaz publikacji). Ukończyłam kurs Promotora Karmienia Piersią (PKP) organizowany przez Centrum Nauki o Laktacji w Warszawie i uzyskałam certyfikat PKP (2020). Ukończyłam także Kurs Wprowadzający do Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece (The Introductory course on the International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes), organizowany przez WHO, potwierdzony certyfikatem (2020). Od 2021 r. jestem członkiem International Baby Food Action Network (IBFAN), która m.in. broni prawa dzieci do najwyższego osiągalnego poziomu zdrowia i prawa kobiet do karmienia piersią oraz do podejmowania świadomych decyzji dotyczących żywienia dzieci, wolnych od wpływów komercyjnych. IBFAN działa na rzecz uniwersalnej i pełnej implementacji Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece wraz z następującymi po nim rezolucjami (więcej o IBFAN zob. w zakładce MARKETING MM). W ramach Europejskiej Grupy Ochrony Karmienia piersią w IBFAN działam na rzecz pełnego wdrożenia Kodeksu WHO do prawa unijnego. W międzyczasie ukończyłam także międzynarodowe szkolenia: szkolenie dla państw europejskich dotyczące zastosowania narzędzi WBTi (World Breastfeeding Trends Initiative) na szczeblu krajowym w celu zwiększenia wskaźników karmienia piersią w danym kraju (2021; piszę o tym szerzej tutaj: https://prawoilaktacja.pl/index.php/2021/08/06/czy-polska-potrzebuje-wbti/ ); szkolenie dotyczące żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych (IYCF-E; 2022); szkolenie dotyczące relaktacji i masażu laktacyjnego (2022).

Od niedawna jestem prezesem Zarządu Stowarzyszenia Ochrony, Promocji i Wsparcia Karmienia Piersią (od 12/2022; www.sopwkp.pl), przewodniczącą komisji ds. aspektów prawnych karmienia piersią w Koalicji na Rzecz Karmienia Piersią (od 9/2022; https://laktacja.org.pl/koalicja-na-rzecz-karmienia-piersia/ ) i członkiem powołanego przez Ministra Zdrowia Zespołu do spraw przygotowania strategii żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych (od 10/2022).

Jestem autorką opracowania dla FPKP dotyczącego reklamy mleka modyfikowanego w prawie polskim (http://prawo.fpkp.pl), w którym wskazuję, jakie zachowania naruszają prawo i gdzie oraz w jaki sposób zgłosić podejrzenie naruszenia prawa. Monitoruję w FPKP zgłoszenia podejrzenia naruszenia prawa w zakresie marketingu żywności dla niemowląt i małych dzieci oraz akcesoriów do karmienia niemowląt i sama dokonuję takich zgłoszeń. Jestem współautorką „Raportu z badania zgodności marketingu produktów dla niemowląt i małych dzieci w Polsce z Międzynarodowym Kodeksem Produktów Zastępujących Mleko Kobiece i kolejnymi rezolucjami WHA”.

Moje aktualne zainteresowania naukowe rzecznicze obejmują głównie obszar związany z ochroną prawną karmienia piersią, w tym ochroną przed wpływami marketingowymi oraz w czasie sytuacji kryzysowych.

Działam na rzecz przywrócenia kultury karmienia piersią w Polsce, a co się z tym wiąże INFORMUJĘ, EDUKUJĘ I WSPIERAM w karmieniu piersią, propagując to karmienie oraz dążąc do pełniejszej i skuteczniejszej ochrony prawnej karmienia naturalnego.

Uwielbiam czytać (przed urodzeniem dzieci najczęściej można mnie było spotkać w czytelni albo gdzieś w mieszkaniu z dobrą książką, kawką i czekoladą, bo czekoladę uwielbiam też😊), pływać na świeżym powietrzu, spacerować po lesie (najlepiej w poszukiwaniu grzybów), wygłupiać się z dzieciakami, pisać ikony (jestem członkinią wrocławskiej grupy ikonopisarkiej św. Teresy Benedykty od Krzyża) i oczywiście karmić piersią (ale z umiaremJ). Kocham Chopina, Presleya, Van Gogha i parę innych osób, w tym tego Pana poniżej na zdjęciu😊.

UWAGA: Nie mam wykształcenia medycznego, ani nie jestem doradczynią/konsultantką laktacyjną (CDL, IBCLC). Nie udzielam porad prawnych, ani porad laktacyjnych. Nie współpracuję z producentami i dystrybutorami żywności dla niemowląt i małych dzieci oraz butelek do karmienia i smoczków do nich.

KONTAKTprawoilaktacja@gmail.com oraz przez fb.