Strona informacyjno-edukacyjna poświęcona ochronie prawnej karmienia piersią i nie tylko, prowadzona przez certyfikowaną promotorkę karmienia piersią (PKP), doktor nauk prawnych Annę Koronkiewicz-Wiórek, głównie w celu popularyzowania karmienia piersią, zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w tym obszarze, niemedycznego wsparcia w laktacji i działań na rzecz większej ochrony prawnej karmienia naturalnego.

Literatura

Poniżej przedstawiam literaturę (w trakcie uzupełniania) dotyczącą przede wszystkim prawnych aspektów karmienia piersią, a także praw kobiet w ciąży, w czasie porodu i połogu, a w zakresie niezwiązanym z prawem, również wybrane przeze mnie publikacje związane z karmieniem piersią (w tym zakresie podaję także linki z odesłaniem do wykazu stosownej literatury na innych stronach).

 PUBLIKACJE DOTYCZĄCE KARMIENIA PIERSIĄ I JEGO PRAWNYCH ASPEKTÓW ORAZ PRAW KOBIET W CIĄŻY, W CZASIE PORODU I POŁOGU

[w trakcie uzupełniania]

 1. PUBLIKACJE DOTYCZĄCE MARKETINGU ŻYWNOŚCI DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI ORAZ AKCESORIÓW DO KARMIENIA NIEMOWLĄT, W TYM JEGO PRAWNYCH ASPEKTÓW
 • WHO/UNICEF, How the marketing of formula milk influences our decisions on infant feeding, 2022, https://www.who.int/publications/i/item/9789240044609
 • WHO, Scope and impact of digital marketing strategies for promoting breastmilk substitutes, 2022, https://www.who.int/publications/i/item/9789240046085
 • Marketing of breast-milk substitutes: national implementation of the international code, status report 2022. Geneva: World Health Organization; 2022. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO, https://www.who.int/publications/i/item/9789240048799
 • Granheim, K. Engelhardt, P. Rundall, S. Bialous, A. Iellamo, B. Margetts, Interference in public health policy: examples of how the baby food industry uses tobacco industry tactics, „World Nutrition” 2017, vol. 8, issue 2, https://worldnutritionjournal.org/index.php/wn/article/view/155
 • International Baby Food Action Network, International Code Documentation Centre, Code Essentials 1: Annotated International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes and subsequent WHA resolutions, Second Edition, ICDC Penang, Malaysia, January 2018
 • International Baby Food Action Network, International Code Documentation Centre, Code Essentials 2, Guidelines for Policy Makers on Implementing the International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes and subsequent WHA resolutions, Second Edition, ICDC Penang, Malaysia, February 2018
 • Koronkiewicz-Wiórek, Mleko dla juniora. Aspekty nie tylko prawne. cz.3, Kwartalnik Laktacyjny 2021, nr 4
 • Koronkiewicz-Wiórek, Nowe przepisy dotyczące marketingu mleka modyfikowanego, Kwartalnik Laktacyjny 2021, nr 1
 • Koronkiewicz-Wiórek, Kodeks WHO a prawo polskie. Wybrane kwestie w związku z prawną analizą wyników „Raportu z badania zgodności marketingu produktów dla niemowląt i małych dzieci w Polsce z Międzynarodowym Kodeksem Produktów Zastępujących Mleko Kobiece i kolejnymi rezolucjami WHA”, Kwartalnik Laktacyjny 2020, nr 1, http://kwartalnik-laktacyjny.pl/kwartalnik-laktacyjny-1-2020/
 • Koronkiewicz-Wiórek, Reklama i promocja mleka modyfikowanego nr 1, Kwartalnik Laktacyjny 2018, nr 4, http://kwartalnik-laktacyjny.pl/kwartalnik-laktacyjny-4-2018/
 • Koronkiewicz-Wiórek, Deficyty obowiązującej w prawie polskim regulacji w zakresie reklamy i innych technik marketingowych dotyczących produktów relewantnych dla ochrony karmienia piersią, ze szczególnym uwzględnieniem preparatów do początkowego żywienia niemowląt. Zarys problematyki, [w:] J. Frąckowiak (red.), Przegląd Prawa i Administracji, tom CXII, Wrocław 2018, https://wuwr.pl/ppa/article/view/7690
 • Koronkiewicz-Wiórek, Reklama mleka modyfikowanego i innych produktów relewantnych dla ochrony karmienia piersią w prawie polskim. Krótki przewodnik, Kwartalnik Laktacyjny 2017, nr 4, http://kwartalnik-laktacyjny.pl/kwartalnik-laktacyjny-4-2017/
 • Koronkiewicz–Wiórek, Reklama mleka modyfikowanego i innych produktów relewantnych dla ochrony karmienia piersią w prawie polskim, październik 2017, http://prawo.fpkp.pl/– opracowanie na stronę internetową Fundacji Promocji Karmienia Piersią dotyczące reklamy mleka modyfikowanego w prawie polskim
 • Koronkiewicz-Wiórek, [w:] A. Wesołowska, A. Aleksandrowicz, B. Baranowska (red.), Raport z badania zgodności marketingu produktów dla niemowląt i małych dzieci w Polsce z Międzynarodowym Kodeksem Produktów Zastępujących Mleko Kobiece i kolejnymi rezolucjami WHA, Warszawa 2019, ISBN 978-83-7637-482-6, http://bankmleka.pl/;
 • Palmer, Polityka karmienia piersią, Warszawa 2011
 • Pereira, R. Ford, A.B. Feeley, L. Sweet, J. Badham, E. Zehner, Cross-sectional survey shows that follow-up formula and growing-up milks are labelled similarly to infant formula in four low and middle income countries, „Maternal and Child Nutrition” 2016, vol. 12,  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mcn.12269/pdf
 • G. Piwoz, S.L. Huffman, The Impact of Marketing of Breast-Milk Substitutes on WHO-Recommended Breastfeeding Practices, „Food and Nutrition Bulletin” 2015, vol. 36, issue 4, https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0379572115602174
 • C. Rollins, N. Bhandari, N. Hajeebhoy, S. Horton, C.K. Lutter, J. C. Martines, E.G. Piwoz, L.M. Richter, C.G. Victora, Why invest, and what it will take to improve breastfeeding practices?, Lancet 2016, Jan 30;387(10017), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26869576/
 • Szymecka-Wesołowska (red.), Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Komentarz, Warszawa 2013, LEX/el.
 • WHO, The International Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes, Frequently Asked Questions, 2017 Update, http://www.who.int/

 

 1. PUBLIKACJE DOTYCZĄCE PRAW KOBIET W CIĄŻY, W CZASIE PORODU I POŁOGU ORAZ KOBIET KARMIĄCYCH PIERSIĄ
 • Koronkiewicz-Wiórek, A. Aleksandrowicz, Karmienie piersią w szpitalu – cz.2, Kwartalnik Laktacyjny 2019, nr 4
 • Koronkiewicz-Wiórek, A. Aleksandrowicz, Karmienie piersią w szpitalu – cz.1, Kwartalnik Laktacyjny 2019, nr 3
 • Koronkiewicz-Wiórek, Prawo kobiet w ciąży do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, Kwartalnik Laktacyjny 2019, nr 2
 • Koronkiewicz-Wiórek, Nieodpłatna pomoc prawna po zmianach, Kwartalnik Laktacyjny 2019, nr 1
 • Koronkiewicz-Wiórek, Nieodpłatna pomoc prawna, Kwartalnik Laktacyjny 2018, nr 3
 • Koronkiewicz-Wiórek, Pobyt w szpitalu matki karmiącej piersią z hospitalizowanym dzieckiem lub dziecka karmionego piersią z hospitalizowaną matką – aspekty prawne, Kwartalnik Laktacyjny 2018, nr 2
 • Koronkiewicz-Wiórek, Ochrona kobiet karmiących piersią w przepisach prawa pracy, Kwartalnik Laktacyjny 2018, nr 1
 • Koronkiewicz-Wiórek, Karmienie piersią w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych PRL – przepisy prawne i zalecenia służby zdrowia, czerwiec 2018, http://cbmedukacja.pl/
 • Nowakowska-Kutra, Niektóre społeczne, prawne i komunikacyjne aspekty dyskryminacji kobiet karmiących piersią zachodzącej w przestrzeni publicznej i internecie, [w:] M. Jastrzębski, A. Wedeł-Domaradzka, Prawa człowieka w Polsce – perspektywa 25 lat ratyfikacji Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności,  Bydgoszcz 2020, s. 147-160
 • Mazurkiewicz, Zanim pomysły nasze sczezną wraz z nami. Wrocławskie projekty ochrony prawnej dzieci i kobiet, Wrocław 2016, https://www.bibliotekacyfrowa.pl/

 

III. PUBLIKACJE DOTYCZĄCE ŻYWIENIA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH (IYCF-E)

 • Wesołowska, A. Bzikowska-Jura, A. Horvath, A. Koronkiewicz-Wiórek, N. Dobrzycka, M. Nehring-Gugulska, M. Bednarska, M. Żukowska-Rubik, M. Gawrońska, B. Królak-Olejnik, A. Szlagatys-Sidorkiewicz, J. Mazela, M. K. Borszewska-Kornacka, Żywienie noworodków i niemowląt w sytuacjach kryzysowych – komentarz polskiej Grupy Ekspertów do wybranych Wytycznych operacyjnych dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych, Standardy Medyczne Pediatria 2022, T. 19, 433-443, DOI:10.17443/SMP2022.19.09
 • IFE Core Group. Operational Guidance on Infant Feeding in Emergencies (OG-IFE) version 3.0, ennonline.net/operationalguidance-v3-2017
 • IFE Core Group infographic Preventing and managing inappropriate donations, https://www.ennonline.net/attachments/4343/Preventing-and-managing-inappropriate-donations-of-BMS-(ENGLISH).pdf
 • IFE Core Group infographic Planning and managing artificial feeding interventions during emergencies, https://www.ennonline.net/attachments/4277/Planning-and-Managing-Artificial-Feeding-Interventions-during-emergencies-(ENGLISH).pdf
 • IFE Core Group infographic Supporting infants dependent on artificial feeding during emergencies, https://www.ennonline.net/attachments/4278/Supporting-Infants-Dependent-on-Artificial-Feeding-during-emergencies-(ENGLISH).pdf
 • UNICEF Programming Guidance, Procurement and use of breast milk substitutes in humanitarian settings. 2021, https://www.unicef.org/documents/procurement-and-use-breastmilk-substitutes-humanitarian-settings
 • Sphere Association. The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response, fourth edition. Geneva, Switzerland: Sphere, 2018, spherestandards.org/handbook
 • Elacta, Infant Nutrition During Acute Crisis Situations, https://www.elacta.eu/wp-content/uploads/2017/04/Handout-2016-1-EN-infant-nutrition-in-crisis.pdf
 • IFE Core Group (2018), How to write and talk about Infant & Young Child Feeding in Emergencies, https://www.ennonline.net/resources/writeandtalkife
 • Gribble, C. Fernandes, Considerations regarding the use of infant formula products in infant and young child feeding in emergencies (IYCF-E) programs. World Nutrition Journal 2018; 9(3): 261– 283, https://doi.org/10.26596/wn.201893261-283
 • Gribble, Supporting the Most Vulnerable Through Appropriate Infant and Young Child Feeding in Emergencies. J Hum Lact 2018;34:40-46
 • Verves, C. Hwang, Barriers to infant feeding in emergencies programming in middle and high-income countries. Field Exchange 61, 2019, www.ennonline.net/fex/61/barrierstoinfantfeeding
 • G. Hipgrave, F. Assefa, A. Winoto i wsp., Donated breastmilk substitutes and incidence of diarrhoea among infants and young children after the May 2006 earthquake in Yogyakarta and Central Java. Public Health Nutr 2012;15:307-315

 

 1. INNE PUBLIKACJE ZWIĄZANE Z KARMIENIEM PIERSIĄ, KTÓRE POLECAM
 • artykuły związane z laktacją w Kwartalniku Laktacyjnymhttps://lekarskimokiem.pl/kwartalnik-laktacyjny/
 • EU Project on Promotion of Breastfeeding in Europe. Protection, promotion and support of breastfeeding in Europe: a blueprint for action (revised). European Commission, Directorate Public Health and Risk Assessment, Luxembourg, 2008, https://www.aeped.es/sites/default/files/6-newblueprintprinter.pdf
 • Gravson, Odstawieni. Ewolucja karmienia piersią. Historia kontrowersji, Warszawa 2017
 • Koronkiewicz-Wiórek, Mleko dla juniora. Aspekty nie tylko prawne. cz.2, Kwartalnik Laktacyjny 2021, nr 3
 • Koronkiewicz-Wiórek, Mleko dla juniora. Aspekty nie tylko prawne. cz.1, Kwartalnik Laktacyjny 2021, nr 2
 • Koronkiewicz-Wiórek, Promotorki karmienia piersią – cz. 2. Wywiad z Hafiją, Kwartalnik Laktacyjny 2021, nr 1
 • Koronkiewicz-Wiórek, Promotorki karmienia piersiąCo warto wiedzieć o PKP?, Kwartalnik Laktacyjny 2020, nr 4
 • Królak-Olejnik, I. Błasiak, A. Szczygieł, Promotion of breastfeeding in Poland: the current situation, J Int Med Res. 2017, vol. 45(6), https://doi.org/10.1177/0300060517720318
 • Nehring-Gugulska, M. Żukowska-Rubik, A. Pietkiewicz (red.), Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy, Kraków 2017

 

Zob. też wykaz literatury na stronie Centrum Nauki o Laktacji (http://cnol.kobiety.med.pl/, zakładka PUBLIKACJE).