Strona informacyjno-edukacyjna poświęcona ochronie prawnej karmienia piersią i nie tylko, prowadzona przez certyfikowaną promotorkę karmienia piersią (PKP), doktor nauk prawnych Annę Koronkiewicz-Wiórek, głównie w celu popularyzowania karmienia piersią, zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w tym obszarze, niemedycznego wsparcia w laktacji i działań na rzecz większej ochrony prawnej karmienia naturalnego.

Kim jestem

KIM JESTEM I CO ROBIĘ

Nazywam się Anna Koronkiewicz-Wiórek, jestem doktorem nauk prawnych i certyfikowaną promotorką karmienia piersią (w skrócie PKP), czyli osobą bez wykształcenia medycznego, entuzjastycznie nastawioną do karmienia naturalnego, przeszkoloną przez Centrum Nauki o Laktacji do profesjonalnego promowania karmienia piersią i niemedycznego wsparcia laktacyjnego. Więcej o mnie w zakładce O MNIE, a o tym kim jest PKP i jakie ma kompetencje w zakładce LAKTACJA.

Jeszcze zanim pojawiło się moje pierwsze dziecko zostałam członkinią wrocławskiej grupy wsparcia laktacyjnego „Droga Mleczna” (przynależność do tego typu grup gorąco polecam każdej mamie). Jestem mamą dwójki dzieci długo karmionych piersią(córeczkę karmię nadal). Macierzyństwo zweryfikowało moje plany życiowe i wybory, okazało się największym, ale też najpiękniejszym jak dotąd wyzwaniem, otwierając na wiele nowych możliwości i doświadczeń. Jednym z nich jest karmienie piersią, do którego gorąco zachęcam wszystkie mamy, ponieważ to nie tylko inwestycja w zdrowie nasze i naszych dzieci (a co za tym idzie – naszego społeczeństwa), wyraz troski o nasze środowisko, ale i wspaniała, moim zdaniem niepowtarzalna i po prostu niesamowita więź z dzieckiem.

Doświadczenia związane z pierwszym porodem i karmieniem piersią skłoniły mnie do zainteresowania się problematyką praw kobiet w ciąży i matek karmiących, a także prawnymi aspektami marketingu żywności dla niemowląt i małych dzieci oraz akcesoriów do karmienia niemowląt. Wkrótce zostałam wolontariuszką Fundacji Promocji Karmienia Piersią i redaktorką Kwartalnika Laktacyjnego, promując karmienie naturalne m.in. poprzez publikowanie artykułów związanych z powyższą tematyką i prowadzenie wykładów/szkoleń z tego zakresu.

Za szczególnie istotny dla ochrony prawnej karmienia piersią i odbudowania kultury karmienia piersią, a niestety bagatelizowany, uważam problem marketingu żywności dla niemowląt i małych dzieci oraz akcesoriów do karmienia niemowląt i na tym temacie chcę się zwłaszcza skupić, nie tylko wyjaśniając, dlaczego jest on ważny, ale i co możemy zrobić w tym obszarze jako osoby, którym zależy na dobru (zdrowiu) naszych dzieci. W związku  z tym przystąpiłam także do International Baby Food Action Network (IBFAN), w ramach której dążę do pełnej implementacji przez RP Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece wraz z następującymi po nim rezolucjami (o IBFAN zob. w zakładce MARKETING MM).

Działam na rzecz przywrócenia kultury karmienia piersią w Polsce, a co się z tym wiąże informuję, edukuję i wspieram w karmieniu piersią, propagując to karmienie oraz dążąc do pełniejszej i skuteczniejszej ochrony prawnej karmienia naturalnego.

Jestem prezeską Stowarzyszenia Ochrony, Promocji i Wsparcia Karmienia Piersią (www.sopwkp.pl), w ramach którego zajmuję się zwłaszcza ochroną prawną karmienia piersią. Reprezentując Stowarzyszenie uczestniczę w pracach Koalicji na Rzecz Karmienia Piersią, w której przewodniczę pracom Komisji ds. prawnych aspektów karmienia piersią, jak również w pracach Zespołu przy MZ opracowującego strategię żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych.

 

KIM NIE JESTEM

Nie jestem laktoterrorystką. Na mojej stronie nie znajdziesz wpisów obraźliwych, szykanujących, czy oceniających wybory innych mam. Nie zmuszam nikogo do karmienia piersią i nie twierdzę, że każda mama powinna karmić naturalnie. KARMIENIE PIERSIĄ JEST PRAWEM MAMY (I PRAWEM DZIECKA) I NA TYM PRAWIE SIĘ SKUPIAM – głównie z prawnego punktu widzenia😊.

Rodzice mają prawo do jasnej i rzetelnej informacji o żywieniu niemowląt i małych dzieci, wolnej od wpływów komercyjnych, tak aby mogli podjąć świadomą decyzję w tej kwestii, co dotyczy zwłaszcza tego, czy karmić piersią, czy mlekiem modyfikowanym. Jako certyfikowana promotorka karmienia piersią i prawniczka w jednej osobie dążę do tego, aby prawo to było realizowane.

Nie udzielam porad prawnych, ani porad laktacyjnych.