Strona informacyjno-edukacyjna poświęcona ochronie prawnej karmienia piersią i nie tylko, prowadzona przez certyfikowaną promotorkę karmienia piersią (PKP), doktor nauk prawnych Annę Koronkiewicz-Wiórek, głównie w celu popularyzowania karmienia piersią, zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w tym obszarze, niemedycznego wsparcia w laktacji i działań na rzecz większej ochrony prawnej karmienia naturalnego.

IBFAN


International Baby Food Action Network (IBFAN) jest siecią grup i osób działających na całym świecie na rzecz poprawy zdrowia i dobrostanu niemowląt i małych dzieci, ich matek i rodzin poprzez ochronę, promocję i wspieranie karmienia piersią oraz optymalnych praktyk żywienia niemowląt. IBFAN działa na rzecz uniwersalnej i pełnej implementacji Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece wraz z następującymi po nim rezolucjami (dalej Kodeks WHO).

Sieć IBFAN została założona 12 października 1979 r. po wspólnym posiedzeniu WHO i UNICEF na temat żywienia niemowląt i małych dzieci. Odegrała dużą rolę w stworzeniu Kodeksu WHO. Od 1985 r. posiada Międzynarodowe Centrum Dokumentacji Kodeksu, które koordynuje monitoring Kodeksu na szczeblu międzynarodowym.

IBFAN jest laureatem nagrody Right Livelihood Award (RLA), powszechnie znanej jako „Alternatywna Nagroda Nobla” („Alternative Nobel Prize”).

IBFAN ma strukturę sieci i obejmuje całą Ziemię. Wchodzące w jej skład grupy są zróżnicowane, a ich wspólną cechą jest to, że podejmują działania na rzecz wdrożenia Kodeksu WHO. Są to główne narzędzia wykorzystywane przez IBFAN w celu zapewnienia, że ​​marketing żywności dla niemowląt i małych dzieci nie będzie miał negatywnego wpływu na ich zdrowie.

"Nigdy nie wątp, że mała grupa zaangażowanych obywateli może zmienić świat. W rzeczywistości jest to jedyna rzecz, która go kiedykolwiek zmieniła". (Margaret Mead, antropolog).

 

IBFAN chroni ludzi przed wprowadzającym w błąd marketingiem żywności dla niemowląt i małych dzieci. Jest organizacją nadzorującą (watch-dog organization), monitorującą zgodność z Kodeksem WHO oraz zwraca uwagę na konflikt interesów w politykach i programach zarówno na szczeblu globalnym, jak i krajowym.

 

7 zasad IBFAN

  1. Niemowlęta i małe dzieci na całym świecie mają prawo do najwyższego osiągalnego poziomu zdrowia.
  2. Rodziny, a w szczególności kobiety i dzieci, mają prawo dostępu do odpowiedniej i odżywczej żywności oraz wystarczającej ilości wody w przystępnej cenie.
  3. Kobiety mają prawo do karmienia piersią i podejmowania świadomych decyzji dotyczących karmienia niemowląt i małych dzieci.
  4. Kobiety mają prawo do pełnego wsparcia przy karmieniu piersią przez dwa lata lub dłużej oraz do karmienia wyłącznie piersią przez pierwsze sześć miesięcy.
  5. Wszyscy ludzie mają prawo dostępu do wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej i informacji wolnych od wpływów komercyjnych.
  6. Pracownicy ochrony zdrowia i konsumenci mają prawo do ochrony przed wpływami komercyjnymi, które mogą zniekształcać ich opinie i decyzje.
  7. Ludzie mają prawo opowiadać się za zmianami, które chronią, promują i wspierają podstawowe zdrowie, w ramach międzynarodowej solidarności.

 

IBFAN nie przyjmuje, ani nie zabiega o fundusze, darowizny, prezenty, sponsoring od producentów lub dystrybutorów (lub ich trustów lub fundacji) żywności dla niemowląt i małych dzieci lub produktów pokrewnych. To samo dotyczy członków IBFAN. Taka surowa polityka finansowa ma na celu uniknięcie konfliktu interesów, a więc zachowanie niezależności, integralności i wiarygodności. Szerzej o niej można poczytać tutaj https://www.ibfan.org/our-funding-policy/ .

 

Opracowane na podstawie informacji na stronie IBFAN, https://www.ibfan.org/ [dostęp dnia: 3.5.2021].