Strona informacyjno-edukacyjna poświęcona ochronie prawnej karmienia piersią i nie tylko, prowadzona przez certyfikowaną promotorkę karmienia piersią (PKP), doktor nauk prawnych Annę Koronkiewicz-Wiórek, głównie w celu popularyzowania karmienia piersią, zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w tym obszarze, niemedycznego wsparcia w laktacji i działań na rzecz większej ochrony prawnej karmienia naturalnego.

Do pobrania

MARKETING MM – ŹRÓDŁA PRAWA DOTYCZĄCE MARKETINGU ŻYWNOŚCI DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI ORAZ PRZEDMIOTÓW SŁUŻĄCYCH DO KARMIENIA NIEMOWLĄT (pobierz)

WYMOGI O CHARAKTERZE OCHRONNYM DLA KARMIENIA PIERSIĄ W ZAKRESIE MARKETINGU ŻYWNOŚCI DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI ORAZ PRZEDMIOTÓW SŁUŻĄCYCH DO KARMIENIA NIEMOWLĄT – TABELA  (pobierz)
 
MARKETING MM – ZGŁOSZENIE PODEJRZENIA NARUSZENIA PRAWA (pobierz)

REKLAMA KARMIENIA PIERSIĄ - POWRÓT DO NATURY (pobierz)

BREASTFEEDING ADVERTISEMENT - BACK TO NATURE (pobierz)

REFLEKSJE PO SPOTKANIU Z PRZEDSTAWICIELAMI PTGHiŻ w dniu 25.05.2021 r. w skrócie (pobierz)

DKP - OBALAMY MITY (pobierz)

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE DYREKTORA WYKONAWCZEGO UNICEF I DYREKTORA GENERALNEGO WHO Z OKAZJI 40. ROCZNICY PRZYJĘCIA MIĘDZYNARODOWEGO KODEKSU MARKETINGU PRODUKTÓW ZASTĘPUJĄCYCH MLEKO KOBIECE (pobierz)

ZNACZENIE KARMIENIA PIERSIĄ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH (pobierz)

PRAWA ZWIĄZANE Z KARMIENIEM PIERSIĄ (pobierz)